info achizitii


 

Achiziții publice

Anunț achiziție tuburi din azbociment

descarcă (pdf)

Anunț achiziție lucrări de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

descarcă (pdf)

Anunț achiziție directă
Elaborare Studiu de fezabilitate Modernizare drumuri comunale și străzi rurale în comuna Tîrlișua

descarcă (pdf)

Achiziție directă lemn de foc (19.06.2018)

descarcă (pdf)

Achiziție directă lemn de foc (fag)

descarcă (pdf)

Cerere oferte pentru obiectivul Pod peste râul Ilișua în comuna Tîrlișua (07.06.2018)

descarcă (pdf)

Cerere oferte pentru obiectivul Pod peste râul Ilișua în comuna Tîrlișua

descarcă (pdf)

Anunț achiziție Dumper

descarcă (pdf)

Anunț achiziție stație de incintă

descarcă (pdf)