Licitații

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Servicii de consultanță în pregătirea Cererii de finanțare și a Studiului de Fezabilitate, în vederea obținerii finanțării nerambursabile pentru Realizarea unității de producere a energiei termice din biomasă și a rețelei de distribuție a energiei termice din comuna Tirlisua, jud. Bistrița-Năsăud

Obiectul achizitiei:  Servicii de consultanță în pregătirea Cererii de finanțare și a Studiului de Fezabilitate, în vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul Programului Operational infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020, axa prioritară 6- Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, obiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - producție  pentru Realizarea unității de producere a energiei termice din biomasă și a rețelei de distribuție a energiei termice din comuna Tirlisua, jud. Bistrița-Năsăud, cuprinzand: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de eficienta energetica, studiu de fezabilitate+ analiza cost-beneficiu, cerere de finantare.

 

Descarcă:

Caiet de sarcini (pdf)

Formulare (pdf)

Răspuns la solicitarea de clarificare nr. 1 din 16.08.2016 (pdf)

Răspuns la solicitarea de clarificare nr. 2 din 17.08.2016 (pdf)