ATRIBUȚII

Monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor aflati in dificultate in cadrul unitatii administrativ teritoriale asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;

Colaboreaza cu  serviciile publice descentralizate ale ministerului  de resort si ale celorlalte organe specializate in judet;

Identifica copiii aflati in dificultate de pe teritoriului comunei si stabileste masurile de protectie a acestora;

Intocmeste raportul privitor la ancheta psiho-sociala a copilului aflat in dificultate si  propune comisiei stabilirea unor masuri de protectie, sau dupa caz, a unor masuri educative pentru copil;

Determina pozitia copilului capabil de discernamant cu  privire la masura propusa asigurand cunoasterea de catre copil a situatiei sale de drept si de fapt;

Acorda copilului capabil de discernamant asistenta si sprijin in exercitarea dreptului sau la libera exprimare a copilului;

Depune diligentele necesare pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia in vederea identificarii  unor solutii cu  caracter permanent pentru protectia copilului, reintegrarea in familia naturala, sau, dupa caz, adoptia;

Sesizeaza instanta judecatoreasca competenta pentru declararea judecatoreasca a abandonului de copii in conditiile legii;

Acorda comisiei, la cererea acesteia, asistenta de specialitate pentru  indeplinirea atributiilor ce-i revin;

Asigura aplicarea hotararilor commisiei, urmareste si supravegheaza modul de aplicare al acestor hotarari;

Identifica familii sau  persoane carora sa le poata fi incredintat sau da in plasament familial copilul, cu prioritate printre rudele copilului pana la gradul al patrulea inclusiv;

Identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti, in conditiile legii, si supravegheaza activitatea acestora;

Acorda asistenta si sprijin familiilor sau persoanelor care au primit in plasament sau in incredintare, copii pentru asigurarea dezvoltarii armonioase a acestora;

Acorda asistenta si sprijin parintilor copilului aflat in dificultate, pentru a pregati revenirea acestuia in mediul sau familial;

Supravegheaza familiile si persoanele care au primit in incredintare copii pe toata durata acestei masuri, precum si parintii copilului aflat in dificultate, dupa revenirea acestuia in mediul lor familial;

Pregateste integrarea acestuia sau reintegrarea copilului in familia sa naturala, intr-o familie substitutiva temporara sau in familia adoptiva, dupa  caz, inclusiv  prin asigurarea unor spatii amenajate si a mijloacelor necesare pentru contactul personal si nemijlocit al copilului cu parintii sai;

Verifica si reevalueaza cel putin odata la trei luni imprejurarile legate de plasamentul sau incredintarea copilului si  propune comisiei, dupa caz, mentinerea masurii de protectie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia.

Acorda asistenta si sprijin de urgenta parintilor copilului  urmarind daca acestia isi  pot asuma responsabilitatile si daca isi indeplinesc obligatiile fata de copil, astfel incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;

Identifica familiile sau  persoanele  care doresc sa adopte copii de pe raza comunei;

Sprijina familiile atestate ca apte sa adopte copii, pentru a  le fi incredintati copii spre adoptie si face propuneri comisiei competente in acest sens;

Urmareste evolutia copiilor adoptati de pe teritoriul comeni, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi, pe o perioada de cel putin doi ani de la incuviintarea adoptiilor, pe care le-au sprijinit, prezinta rapoarte comisiei cu privire la aceste aspecte, trimestrial sau la cererea acesteia, sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate al acestuia o permite;

Asigura masurile necesare pentru protectia, in regim de urgenta, a copilului aflat in dificultate, inclusiv pentru plasamentul copiluluiin regim de urgenta;

Ia masuri pentru  popularizarea dispozitiilor legale interne;

Colaboreaza cu serviciile publice specializate pentru protectia  copilului din judet;

Intocmeste si tine evidenta dosarelor  de ajutor social  intocmite in baza prevederilor  Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

Intocmeste si tine evidenta alocatiilor pentru nou-nascuti acordata in baza prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile  ulterioare;

Intocmeste si inainteaza dosarele pentru alocatia de stat pentru copii la DGMPS Bistriţa-Năsăud;

Intocmeste si  tine evidenta dosarelor de alocatie complementara si alocatie de sustinere monoparentala conform prevederilor OUG nr. 105/2003;

Intocmeste  dosarele  pentru obtinerea sprijinului financiar de 200 Euro la  incheierea castoriei ;

Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local ori de primar;

Intocmeste anchetele sociale si le inainteaza catre institutiile care le solicita;

Tine evidenta si distribuie laptele praf destinat noilor-nascuti sub un an;

Conduce  si tine   evidenta salariatiilor in registrul generaal al salraitailor,  precum si  evidenta contractelor de munca a asiatentilor personali ai persoannei cu handicap.

Verifica activitatea asistentilor personali insotitori ai persoanelor cu handicap, intocmind raport individual pentru fiecare caz in parte.